Her legger jeg inn skulpturer og figurer som både er til salg og i privat eie.